KONTAKT

SIEDZIBA FIRMY
Aplex Sp. z o.o. Z. P. Chr.
ul. Podmiejska 4
85 – 453 Bydgoszcz

TELEFONY:
+48 52 372 – 21 – 49
+48 52 585 – 10 – 89
+48 52 349 – 06 – 97
sekretariat – tel. wew. 11
e-mail: aplex@aplex.info

Krzysztof Rzepecki
Prezes Zarządu
e-mail: rzepecki_krzysztof@aplex.info
tel. +48 52 372 21 49

DZIAŁ TECHNICZNO – HANDLOWY
tel. wew. 16

Agnieszka Rydz-Kozłowska 
Key Account Manager
e-mail: agnieszka.r.kozlowska@aplex.info
tel. kom. +48 661 434 139

Grzegorz Bernardyn
Project Manager-formy i narzędzia
e-mail: grzegorz.bernardyn@aplex.info
tel. kom. +48 607 396 496

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

E-mail: aplex@aplex.info

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN