PRACA

PRACUJ U NAS

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i rozszerzeniem jej działalności poszukujemy kandydatów na stanowisko:


PRACOWNIKA PRODUKCJI

Wymagania:

chęć pracy w systemie czterobrygadowym w ruchu ciągłym

 umiejętność pracy w zespole,

mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

mile widziana grupa inwalidzka

Oferujemy:

zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

możliwość rozwoju zawodowego

szkolenia


NASYPOWY

Wymagania:

chęć pracy w systemie czterobrygadowym w ruchu ciągłym

odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie w pracę,

dobra organizacja pracy.

doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku min 1 rok

mile widziana grupa inwalidzka

Oferujemy:
zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
możliwość rozwoju zawodowego
szkolenia

 Jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów, a jesteś osobą, która szuka pracy i wierzy w to, że może się sprawdzić w naszej firmie, to wyślij nam swoje CV. Oferty prosimy przesyłać na adres kadry@aplex.info. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W CV prosimy umieścić klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Oznaczenie administratora danych osobowych.

Administratorem danych osobowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca przedsiębiorstwo pod firmą Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „APLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS) 0000123951.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem jego siedziby lub pod numerem telefonu: +48 52 [NR TELEFONU] lub pod adresem poczty elektronicznej: [ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ].

Kontakt z inspektorem ochrony danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy w siedzibie pod adresem wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej: mgibaszek@icloud.com 

Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).

Odbiorcy danych osobowych.

Co do zasady dane osobowe nie są ujawniane innym osobom, jednostką lub podmiotom, chyba że jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. W takim przypadku dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, którym administrator danych powierzył ich przetwarzanie, w tym zapewniającym usługi prawne lub informatyczne.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od dnia nawiązania przez administratora danych stosunku pracy.

Prawa osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

– żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Podanie danych osobowych.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do ubiegania się o zatrudnienie.
– Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


AKTUALNOŚCI


PRACA


LOGISTYKA


DOTACJE


POBIERZ

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

E-mail: aplex@aplex.info

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

E-mail: aplex@aplex.info

Copyright © 2018 Aplex Sp. z o.o. – designed by kiwidesign.net