PRODUKCJA Z DODATKIEM WPC

Spółka dysponuje innowacyjną technologią wytwarzania wyprasek hybrydowych z kompozytów polimerowo-celulozowych (Wood Plastic Composite).

Dzięki wdrożeniu technologii w asortymencie Spółki znajduje się wykonywanie całej rodziny detali z WPC, w tym cechujących się:

·       pokryciem powłokami nieelektrostatycznymi – materiałami dzianinowymi, papierem, skórą;

·       obniżonym oddziaływaniem na środowisko naturalne – poprzez zredukowanie udziału wypełniaczy niebiodegradowalnych i zastąpienie ich proekologiczną mączką celulozową z udziałem do 30%;

·       obniżeniem masy detalu, przy zachowaniu wymaganych parametrów fizycznych wyrobu.

Nowa usługa wykonywania wyprasek hybrydowych z WPC realizowana jest w nowym zakładzie produkcyjnym, wyposażonym w:

·       nowoczesną infrastrukturę informatyczną – zestaw oprogramowania CAD i CAM tworzący zintegrowane wspomaganie wytwarzania CIM (Computer Integrated Manufacturing), pozwalającą na cyfrowe projektowanie, zarówno detalu, jak i procesu wytwórczego;

·       zaawansowaną infrastrukturę testową, do weryfikacji cech detalu na pojedynczych wyrobach oraz niskich seriach;

·       innowacyjny park maszynowy obejmujący zestaw urządzeń wtryskowych o sile zwarcia od 400 do 1300ton oraz zrobotyzowaną instalację do nakładania powłok nieelektrostatycznych.

Detale z WPC wykonywane są z zgodnie z normą ISO/TS 16949 – specyfikacją systemów jakości dla branży motoryzacyjnej w obrębie globalnego przemysłu automotive.

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

E-mail: aplex@aplex.info

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN

 

 

 

 


AKTUALNOŚCI


PRACA


LOGISTYKA


DOTACJE


POBIERZ

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697


NAPISZ DO NAS

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

E-mail: aplex@aplex.info

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN

Copyright © 2018 Aplex Sp. z o.o. – designed by kiwidesign.net