CAREERS

WORK WITH US

We are now looking for:

Ideal candidate should have:
– min. 1 year of experience on similar position,
– forklift permissions. Disability group highly appreciated.
We offer:
– formal contract.

Ideal candidate should have:
– min. 5 years of experience on similar position(obligatory condition).
We offer:
– formal contract,
– attractive salary,
– dedicated trainings.

Ideal candidate should have:
– middle technical education (electric, electronic, mechanical),
We offer:
– possibility to get attractive job,
– dedicated trainings,
– formal contract,
– opportunity for self-development,
– attractive salary.

Ideal candidate should have:
– disability group with light grade.

 Jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów, a jesteś osobą, która szuka pracy i wierzy w to, że może się sprawdzić w naszej firmie, to wyślij nam swoje CV. Oferty prosimy przesyłać na adres kadry@aplex.info. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W CV prosimy umieścić klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Oznaczenie administratora danych osobowych.

Administratorem danych osobowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca przedsiębiorstwo pod firmą Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „APLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS) 0000123951.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem jego siedziby lub pod numerem telefonu: +48 52 [NR TELEFONU] lub pod adresem poczty elektronicznej: [ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ].

Kontakt z inspektorem ochrony danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy w siedzibie pod adresem wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej: mgibaszek@icloud.com 

Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).

Odbiorcy danych osobowych.

Co do zasady dane osobowe nie są ujawniane innym osobom, jednostką lub podmiotom, chyba że jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. W takim przypadku dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, którym administrator danych powierzył ich przetwarzanie, w tym zapewniającym usługi prawne lub informatyczne.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od dnia nawiązania przez administratora danych stosunku pracy.

Prawa osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

– żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Podanie danych osobowych.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do ubiegania się o zatrudnienie.
– Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

WORK WITH US

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i rozszerzeniem jej działalności poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Magazyniera

Wymagania:

– doświadczenie minimum roczne na stanowisku magazynier,

– uprawnienia na wózek widłowy. Mile widziana grupa inwalidzka

Oferujemy:

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Ustawiacza maszyn wtryskowych

Wymagania:

– doświadczenie na podobnym stanowisku min. 5 lat (warunek konieczny)

Oferujemy:

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

– atrakcyjne wynagrodzenie,

– specjalistyczne szkolenia,

 

Kandydatów na ustawiaczy

Wymagania:

– wykształcenie średnie techniczne (elektryczne, elektroniczne, mechaniczne),

Oferujemy:

– możliwość zdobycia poszukiwanego na rynku pracy zawodu,

– specjalistyczne szkolenia,

– zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,

– możliwość rozwoju zawodowego,

– atrakcyjne wynagrodzenie,

 

Pracowników do obsługi wtryskarki

Wymagania:

– umiarkowany stopień niepełnosprawności.

 

Jeśli nie spełniasz powyższych kryteriów, a jesteś osobą, która szuka pracy i wierzy w to, że może się sprawdzić w naszej firmie, to wyślij nam swoje CV. Oferty prosimy przesyłać na adres kadry@aplex.info. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. W CV prosimy umieścić klauzulę ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Oznaczenie administratora danych osobowych.

Administratorem danych osobowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca przedsiębiorstwo pod firmą Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „APLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS) 0000123951.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem jego siedziby lub pod numerem telefonu: +48 52 [NR TELEFONU] lub pod adresem poczty elektronicznej: [ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ].

Kontakt z inspektorem ochrony danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy w siedzibie pod adresem wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej: mgibaszek@icloud.com 

Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).

Odbiorcy danych osobowych.

Co do zasady dane osobowe nie są ujawniane innym osobom, jednostką lub podmiotom, chyba że jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. W takim przypadku dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, którym administrator danych powierzył ich przetwarzanie, w tym zapewniającym usługi prawne lub informatyczne.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od dnia nawiązania przez administratora danych stosunku pracy.

Prawa osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,

cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do ubiegania się o zatrudnienie.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Phone: +48 52 3722149
Phone: +48 52 3490697
Fax:       +48 52 5851089

E-mail: aplex@aplex.info

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Phone: +48 52 3722149
Phone: +48 52 3490697
Fax:      +48 52 5851089

E-mail: aplex@aplex.info