CONTACT

MAIN OFFICE
Aplex Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 4
85 – 453 Bydgoszcz

PHONES:
+48 52 372 – 21 – 49
+48 52 349 – 06 – 97

FAX:

+48 52 585 – 10 – 89

e-mail: aplex@aplex.info

Krzysztof Rzepecki
CEO
e-mail: rzepecki_krzysztof@aplex.info
phone: +48 52 372 21 49

SALES & DEVELOPMENT

Paweł Domek 
Project Manager
e-mail: pawel.domek@aplex.info
tel. kom. +48 881 935 307


Wioletta Dokładna
Project Manager
e-mail: wioletta.dokladna@aplex.info
phone: +48 661 434 139

Bartosz Guzikowski

Sales Manager Tools
e-mail: bartosz.guzikowski@aplex.info
tel. kom. +48 607 396 469

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Phone: +48 52 3722149
Phone: +48 52 3490697
Fax:      +48 52 58510894

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Phone: +48 52 3722149
Phone: +48 52 3490697
Fax:      +48 52 5851089

E-mail: aplex@aplex.info

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN