PRODUCTION WITH WPC

Mould producer for hybrid materials

Technology and machines for parts injection

Company with research laboratory

Tytuł: „Nowe zastosowanie WPC w przemyśle, kluczem do sukcesu spółki APLEX.”   

POIR.03.02.01.04-0003/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek)

As a result of work with cooperation with Bydgoszcz University, Aplex  has develop highly functionalized hybrid materials for injection moulding.

Resin include different content of cellulose fibres ( Wood Plastic Composite-WPC).

As a result of laboratory work, we develop new kind of innovative resin with different content of WPC fibres.

BEING GREEN

WPC parts are produced within certification IATF 16949 and ISO 14001. They can be successfully use in automotive industry.

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Phone: +48 52 3722149
Phone: +48 52 3490697
Fax:      +48 52 5851089

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Phone: +48 52 3722149
Phone: +48 52 3490697
Fax:      +48 52 5851089

E-mail: aplex@aplex.info

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN