News

We invite you to visit our stand at the exhibition

Wolfsburg Germany : 16-18.10.2018
Pavilion  4, stand nr 4102B

Take free ticket

Bydgoszcz (Polska) w dniach: 12-14.03.2019

Visit us at  IZB Exhibition

Wolfsburg (Niemcy) w dniach: 16-18.10.2018
Pawilon 4, stoisko nr 4102B

Schall

We invite you to visit our stand at the exhibition

FAKUMA in Friedrichshafen, Germany : 16-20.10.2018
Pavilion FO stand nr FO-36

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Phone: +48 52 3722149
Phone: +48 52 3490697
Fax:      +48 52 5851089

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Phone: +48 52 3722149
Phone: +48 52 3490697
Fax:      +48 52 5851089

E-mail: aplex@aplex.info

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN