PRACA

PRACUJ U NAS

W związku z dynamicznym rozwojem firmy i rozszerzeniem jej działalności poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Zakres obowiązków:

 -odbiór detali z taśmy

– gratowanie (usuwanie ostrych pozostałości materiału , tzw. gratów, na krawędziach detalu)

– pakowanie

– dbanie o czystość na stanowisku pracy oraz o powierzony sprzęt

 Wymagania:

 – wykształcenie min. podstawowe / gimnazjalne

 – mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

 – umiejętność pracy w zespole,

 – odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie w pracę,

 – chęć pracy w systemie czterobrygadowym w ruchu ciągłym

 – dobra organizacja pracy

 Oferujemy:

  – umowę o pracę

 – niezbędne narzędzia do wykonywania obowiązków

 – stabilne zatrudnienie

 – premie

 – szansę na rozwój

 

 – dobrą atmosferę pracy.

Prosimy o zamieszczenie klauzuli. CV bez klauzuli nie będą rozpatrywane.     

           Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych Aplex SP. z o.o. ZPCHr. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na stanowisko. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych Aplex Sp. z o.o. ZPCHr.  w celu przeprowadzenia kolejnych procesów rekrutacyjnych na inne stanowiska pracy w spółce.

 Oferty spełniające powyższe kryteria prosimy przesyłać na mail: kadry@aplex.info lub dostarczyć osobiście na adres siedziby Spółki. Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych – RODO

Oznaczenie administratora danych osobowych.

Administratorem danych osobowych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca przedsiębiorstwo pod firmą Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych „APLEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialności, Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podmiejska 4, 85-453 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (KRS) 0000123951.

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem jego siedziby lub pod numerem telefonu: +48 52 [NR TELEFONU] lub pod adresem poczty elektronicznej: [ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ].

Kontakt z inspektorem ochrony danych.

Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy w siedzibie pod adresem wskazanym w pkt 1 lub pod adresem poczty elektronicznej: mgibaszek@icloud.com 

Cel przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu nawiązania stosunku pracy.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016).

Odbiorcy danych osobowych.

Co do zasady dane osobowe nie są ujawniane innym osobom, jednostką lub podmiotom, chyba że jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania. W takim przypadku dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom, którym administrator danych powierzył ich przetwarzanie, w tym zapewniającym usługi prawne lub informatyczne.

Okres przechowywania danych osobowych.

Dane osobowe będą przechowywane przez 30 dni od dnia nawiązania przez administratora danych stosunku pracy.

Prawa osoby, której dane dotyczą.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo:

– żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
– cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego administrator danych dokonał na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
– wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
– Podanie danych osobowych.
– Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do ubiegania się o zatrudnienie.
– Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

E-mail: aplex@aplex.info

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

E-mail: aplex@aplex.info