PRODUKCJA Z DODATKIEM WPC

Tytuł: „Nowe zastosowanie WPC w przemyśle, kluczem do sukcesu spółki APLEX.”   

POIR.03.02.01.04-0003/17

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek)

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ JUŻ DZIŚ !

Nowe zastosowanie WPC w przemyśle, kluczem do sukcesu spółki APLEX POIR.03.02.01.04-0003/17

Charakterystyka innowacji

Zapoznaj się z naszą ofertą na projektowanie i budowę form wtryskowych dla materiałów hybrydowych WPC.

Oferta budowy narzędzi dla WPC

Zapoznaj się z naszą ofertą usług produkcji z materiałów WPC.

Oferta produkcyjna z WPC

Tworzywo WPC

Efektem badań nad tworzywem typu PP z zawartością 10%, 20% i 30% włókien celulozy (Lignocel C120) jest otrzymanie proekologicznych aspektów związanych z ograniczeniem do 70% udziału wypełniaczy niebiodegradowalnych (talk/kreda/włókno szklane) i zamienienie ich biodegradowalnym wypełniaczem celulozowym. 

Drugim istotnym czynnikiem jest zmniejszenie o min. 10% masy wytworzonych detali poprzez zastosowanie do ich produkcji tworzywa WPC zamiast tworzywa z klasycznymi wypełniaczami (dla tworzywa WPC z 30% wypełniaczem celulozowym nasze badania wskazują nawet na ponad 28% zmniejszenie masy wytworzonego detalu).

Na podstawie wcześniej określonych właściwości fizycznych zbadanych kompozytów WPC, stworzono karty charakterystyk materiałowych, które z punktu widzenia procesu wtrysku są danymi newralgicznymi. Dzięki temu obecnie dysponujemy unikalną bazą danych materiałowych, która umożliwia symulację przepływów reologicznych oraz innych parametrów fizycznych stopu tworzywa WPC w modelowej formie wtryskowej. Możliwość wykonania zaawansowanych symulacji stopu tworzywa WPC w zaprojektowanej formie wtryskowej stanowi o innowacyjności usługi wytwarzania detali wykonanych w technologii wtrysku z kompozytu WPC o precyzyjnie określonych parametrach, a także form wtryskowych do produkcji detali z tego kompozytu.

 

Zwiększenie parametrów wytrzymałości detalu wykonanego z WPC mierzonej wg wskaźnika:

  • Udarności bez karbu wg Charpy (+23OC) przy zastosowaniu WPC (30% włókien C120) – do 17,5 kj/m2 względem 9,0 kj/m2
  • Udarności bez karbu wg Charpy (+23OC) przy zastosowaniu WPC (10% włókien C120) – do 28,8 kj/m2 względem 9,0 kj/m2
  • Modułu sprężystości przy rozciąganiu dzięki zastosowaniu WPC (30% włókien C120) – 2218,00 MPa względem 1350,00 MPa
  • Modułu sprężystości przy rozciąganiu dzięki zastosowaniu WPC (10% włókien C120) – 1550,00 MPa względem 1350,00 MPa

Pobierz wyniki badań

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN