UE Grants

dofinansowania bgk

Tytuł: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania wyprasek hybrydowych szansą na komercjalizację prac badawczych przeprowadzonych przez spółką APLEX z Bydgoszczy”

Opis projektu:

Celem opisywanego projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dzięki której firma APLEX wprowadzi na rynek detale z WPC pokryte powłoką nieelektrostatyczną, które przy obecnym stanie techniki nie są możliwe do efektywnego wytwarzania. Dzięki temu Wnioskodawca, należący do sektora MSP znacznie poprawi swoją konkurencyjność, nie tylko na rynku krajowym, ale także na rynku międzynarodowym, gdzie będzie trafiać znaczna część produkcji wytwarzanej z wykorzystaniem innowacyjnej technologii produkcyjnej.

Technologia wykonywania detali z tworzyw sztucznych z powłokami nieelestrostatycznymi może być wdrożona w układzie środków przewidzianym do zakupu przez inwestora, tj.:

1.Budowa hali produkcyjnej.

2.Infrastruktura IT.

3.Infrastruktura testowa.

4.Instalacja do obróbki powłoki nieelektrostatycznej.

5.Wtryskarki do tworzyw termoplastycznych.

6.System transportu suwnicowego

W wyniku realizacji projektu na rynek zostanie wprowadzony nowy produkt w postaci wyprasek hybrydowych z powłoką nieelektrostatyczną, czyli detali z tworzyw sztucznych wykonanych z WPC pokrytych materiałami nieelektrostatycznymi, pozwalającymi na poprawę estetyki produktu.

Z perspektywy przedsiębiorstwa oraz najbliższego otoczenia, uzyskane zostaną efekty w postaci:

1.Wzrost skali prowadzonej działalności.

2.Pozytywny wpływ na politykę równych szans.

3.Poszerzenie oferty firmy.

4.Obniżenie oddziaływania na środowisko.

Uwzględniając powyższe czynniki należy zauważyć, realizacja projektu oznacza stworzenie innowacyjnego i konkurencyjnego zakładu produkcyjnego wykorzystującego samodzielnie opracowaną, światową innowacyjność technologiczną i działającego z poszanowanie szeroko interpretowanej zasady zrównoważonego rozwoju.

Podsumowując należy zauważyć, iż projekt inwestycyjny dotyczy wdrożenia nowej technologii, której użytkowanie przyczyni się do poszerzenia asortymentu produktowego spółki o detale w dniu dzisiejszym nietechnologiczne.

Całkowita wartość projektu: 13 196 000,00 PLN

Wydatki kwalifikowane: 12 000 000,00 PLN

Wartość dofinansowania (wkład z Funduszy Europejskich): 5 400 000,00 PLN

Tytuł: „Nowe zastosowanie WPC w przemyśle, kluczem do sukcesu spółki APLEX.”

Opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez Wnioskodawcę, które ukierunkowane były na:
Znaczące zwiększenie efektywności;
Zbudowanie silnej pozycji rynkowej i przewag nad konkurentami;
Kreowanie trendów w branży;
Zminimalizowanie kosztów środowiskowych;
Ograniczeniu użytkowania kosztownych środowiskowo surowców, takich jak: włókno szklane, talk i kreda.

Rezultatem projektu jest komercjalizacja innowacyjnej technologii pozwalającej na nowe zastosowanie proekologicznego
tworzywa WPC (Wood Plastic Composite). Zasadniczym celem projektu, jest przeprowadzenie inwestycji technologicznej,
pozwalającej na prowadzenie produkcji detali z WPC dla przemysłów precyzyjnych, w tym dla motoryzacji.
Powyższe zostanie osiągnięte poprzez realizację projektu zakładającego następujące działania:
Budowa hali produkcyjnej.
Zakup linii do wytwarzania form wtryskowych.
Zakup urządzeń wtryskowych.
Nowy ciąg technologiczny oparty będzie o:
Cyfrowe modelowanie i walidację detalu;
Przygotowanie parku maszynowego, zgodnie ze zweryfikowanym projektem cyfrowym
Wykonanie detalu o wyspecyfikowanych parametrach funkc.-użyt., zgodnie z zaakceptowanym projektem cyfrowym.
W wyniku realizacji projektu na rynek zostaną wprowadzone dwa udoskonalone produkty:
Detale z tworzyw sztucznych o precyzyjnie określonych parametrach, wykonane z WPC;
Formy wtryskowe do produkcji detali z WPC, dla przemysłów precyzyjnych.

Efekty dla przedsiębiorstwa i bliskiego otoczenia:
Wprowadzenia na rynek wysokopożądanych detali z WPC oraz form wtryskowych pozwalających na ich produkcję;
Wdrożenia technologii produkcji gwarantujących uzyskanie wielozakresowej przewagi nad konkurencją;
Ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko, w zakresie wytwarzania i funkcjonowania nowych produktów;
Stworzenie 8 stabilnych miejsc pracy w przedsiębiorstwie;
Zwiększenie wartości sprzedaży, przy jednoczesnym uzyskaniu nadzwyczaj wysokich wartości wskaźników
Całkowita wartość projektu: 24 600 000,00 PLN
Wydatki kwalifikowane: 20 000 000,00 PLN
Wartość dofinansowania (wkład z Funduszy Europejskich): 9 000 000,00 PLN

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 1/2017/321

„Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszone w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 20.11.2017r. postępowanie ofertowe nr 1/2017/321 w terminie od 20.11.2017r. do 04.12.2017 r. wpłynęły 3 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: INWESTOR Sp. z o.o. w Bydgoszczy przy ul. Smoleńskiej 41.
Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

dofinansowania bgk

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 3/2017

„Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszone w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 24.05.2017r. postępowanie ofertowe nr 3/2017 w terminie od 24.05.2017r. do 31.05.2017 r. wpłynęły 3 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: CADXPERT P. Gurga M. Dukat Spółka Jawna z siedzibą w Krakowie przy ul. Ciepłowniczej 23.
Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

dofinansowania bgk

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 2/2017

„Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszone w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 08.03.2017r. postępowanie ofertowe nr 2/2017 w terminie od 08.03.2017r. do 15.03.2017 r. wpłynęły 4 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: CAMdivision Sp. z o.o. Błonie przy ul. Sosnowej 10, 55 – 330 Miękinia

Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

dofinansowania bgk

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania ofertowego nr 1/2017

„Szanowni Państwo!
W odpowiedzi na ogłoszone w Bazie Konkurencyjności www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl w dniu 02.03.2017r. postępowanie ofertowe nr 1/2017 w terminie od 02.03.2017r. do 09.03.2017 r. wpłynęły 3 oferty spełniające warunki określone w zapytaniu ofertowym.

W wyniku przeprowadzonego postępowania został wybrany wykonawca: WITTMANN BATTENFELD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Radziejowickiej 108.
Pozostałym Firmom dziękujemy za złożenie ofert oraz za zainteresowanie projektem.

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Phone: +48 52 3722149
Phone: +48 52 3490697
Fax:      +48 52 5851089

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Phone: +48 52 3722149
Phone: +48 52 3490697
Fax:      +48 52 5851089

E-mail: aplex@aplex.info

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN