PRZETWÓRSTWO TWORZYW

Produkcja i montaż od pomysłu do wyrobu gotowego. Realizacje w technologii:

  1. Wtrysk konwencjonalny 
  2. Obtrysk z elementami metalowymi
  3. Wtrysk dwukomponentowy
  4. Produkcja z  IML – (In-Mould Labeling)
  5. Wtrysk z materiałami hybrydowymi w tym z  dodatkiem WPC
  6. Montaż elementów i podzespołów.

WYKAZ MASZYN WTRYSKOWYCH

Lista-maszyn-wtyskowych

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN