AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe 2019_01_R

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie artykułów reklamowych z nadrukiem logo Aplex wg poniższego załącznika.

Odbierz bezpłatny bliet

Bydgoszcz (Polska) w dniach: 12-14.03.2019

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w trakcie trwania tragów IZB

Wolfsburg (Niemcy) w dniach: 16-18.10.2018
Pawilon 4, stoisko nr 4102B

Schall

Zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska w trakcie trwania tragów

FAKUMA w mieście Friedrichshafen (Niemcy) w dniach: 16-20.10.2018
Pawilon FO stoisko nr FO-36

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN

Produkcja Artykułów z Tworzyw Sztucznych
Aplex Sp. z o.o. Z.P.Chr.
ul. Podmiejska 4
85-453 Bydgoszcz, Poland

Tel: +48 52 3722149
Tel: +48 52 5851089
Tel: +48 52 3490697

E-mail: aplex@aplex.info

Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000123951   NIP: 9671146505   REGON: 093057476
Kapitał zakładowy w wysokości 2.368.000.00 PLN